Parkettien alustaan liimaus

Teemu levittämässä polymeeriliimaa askeläänieristeen päälle saarnimosaiikkiparketin asennustyössä.

Teemu levittämässä polymeeriliimaa askeläänieristeen päälle saarnimosaiikkiparketin asennustyössä.

Parkettien alustaan liimaaminen on nykyään hieman harvinaisempaa kuin takavuosina, sillä suuri osa asennettavista parketeista on uivaksi asennettavia lukkoponttiparketteja. Parkettityyppinä uivaksi asennettavat ovat kuitenkin poikkeus, sillä lautaparketteja lukuunottamatta muut parkettityypit kiinnitetään alustaan liimaamalla. Tällaisia parketteja ovat muun muassa massiiviparketit kuten mosaiikkiparketit ja sauvaparketit sekä lisäksi 2-kerrosparketit (esimerkiksi Puudelicatessen pieni kalanruoto 100 x 700 mm). Myös uivaksi suunnitellun lautaparketin voi yleensä kiinnittää alustaan. 
Alustaan liimaaminen on työnä hieman uivaa asennusta haastavampaa ja lisäksi korjaukset ovat huomattavasti hankalampia, joten asennuksen tulee onnistua kerralla oikein. Tähän tekstiin on koottu muutamia vinkkejä onnistuneen liimaamisen avuksi, mutta on syytä huomioida, että parketin ja liiman valmistajan antamia ohjeita on aina noudatettava!

Liiman valinta
Oikea liima vaalitaan kiinnitettävän parketin mukaan. Joskus myös käytettävä alusta tai mahdollisesti askeläänieristeeksi tarvittava alusmateriaali saattaa vaikuttaa asiaan. Yleensä massiiviparketeilla suurempi liimattava kappale vaatii aina teknisesti paremman liiman. Mosaiikkiparketissa sauvat ovat vain muutaman sentin levyisiä ja pituudeltaan 15 cm luokkaa, joten liimaksi käy mikä tahansa valikoimamme parkettiliima.
- Jos asennuksen jälkeen ei ole kiire päästä hiomaan mosaiikkiparkettia, voidaan käyttää edullista vesiohenteista Kiilto Solid -liimaa (kuivumisaika noin 5 vrk).
- Polymeeriliimoilla - kuten Wakolin MS-sarjan liimat - hionta on suoritettavissa yleensä jo vuorokauden kuluttua liimauksesta.
- Wakolin liimoista MS230 sopii mosaiikkiparketin lisäksi sauvaparketille 60x800 mm saakka sekä lautaparketille ja 2-kerrosparketille ilman kokorajoitusta
- suuremmille sauvoille ja massiivipuulankuille MS260 ja MS290
- Pieniin paikkauksiin Nopea Slim
Huomaa, että mosaiikkiparkettia suuremmat massiiviparketit (sauvat, lankut) vaativat kiinnitysalustaksi vanerin, johon sauvat kiinnitetään liiman lisäksi mekaanisesti, yleensä hakasilla naulaten. Vaneri voidaan kiinnittää alustaan liimaten ja naulaten/ruuvaten, jolloin liimaksi käy edullisempikin liima tai sitten pelkästään liimaamalla (esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä), jolloin tulee käyttää yhtä lujaa liimaa kuin itse parketin kiinnittämiseen.

Liimatyypit
Parkettiliimat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:
- vesiohenteiset, kuten Kiilto Solid, joiden kovettuminen perustuu liuottimen (vesi) haihtumiseen liimasta.  Liiman vesi kastelee ja turvottaa myös parkettia, minkä takia kuivumisaika on paljon pidempi kuin liiman kovettumisaika. Usein liima kovettuuu noin vuorokaudessa, mutta parketin kuivuminen liimauksen jälkeen voi viedä liki viikon. Jos parketti hiotaan ja pintakäsitellään ennen kuin ylimääräinen kosteus on poistunut siitä, kuivuminen tapahtuu pintakäsittelyn jälkeen ja parketti rakoilee normaalia enemmän. Perusperiaatteeltaan liimat ovat vastaavia kuin Erikeeper ja muut puuliimat, mutta parkettiliimoissa yleensä kuiva-ainepitoisuus on huomattavasti korkeampi. Soveltuvat lähinnä mosaiikkiparketille.
- kaksikomponenttiset (2K) polyuretaaniliimat, kuten Kiilto Nopea Slim, joiden kovettuminen perustuu kahden erillään toimitettavan komponentin sekoituksen jälkeiseen reaktioon. 2K-liimojen hyvä puoli on niiden pitkä säilyminen, sillä ne eivät juuri reagoi ympäristön kanssa. Lisäksi ne eivät turvota puuta ja ovat erittäin hyvin tarttuvia ja lujia. Huonona puolena taas voidaan pitää sekoituksen jälkeistä säilymättömyyttä, eli reaktio etenee sekoituksen jälkeen kovettumiseen, eikä sitä voi hidastaa. Jos liimaa sekoittaa liikaa, menee loppu aina hukkaan. Esimerkiksi Nopea Slim on käyttökelpoista vain noin vartin, tosin hionta ja pintakäsittelykin voidaan suorittaa jo muutaman tunnin kuluttua. Normaalit 2K-liimat ovat käyttökelpoisia puolesta tunnista tuntiin ja hiottavissa yleensä seuraavana päivänä. 2K -liimat eivät yleensä ole myöskään joustavia, joten esimerkiksi lautaparketille ja lankkulattioille ne eivät sovellu.
- yksikomponenttiset polymeeriliimat, kuten Wakol MS-sarja, joiden kovettuminen perustuu liiman reaktioon ilman kosteuden kanssa.  Kuten 2K-liimoilla, hyvänä puolena on liuotteettomuus ja vedettömyys, eli liima ei turvota puuta. Ne ovat myös huomattavasti 2K-liimoja helppokäyttöisempiä. Liimat myös säilyvät melko hyvin, kunhan astia on tiivistetty huolllisesti. Avatussa ja huonosti tiivistetyssä liima-astiassa liima kovettuu pikkuhiljaa pinnasta alkaen. Monesti liima on tehtaalla pakattu tiiviiseen pussiin ämpärin sisällä tai sitten ämpärissä on foliokalvo eristämässä liiman kannen saumasta vuotavasta ilmasta. Joskus mukana on myös kosteutta poistava "suolapussi". Polymeeriliimat kovettuvat yleensä 1-2 vuorokaudessa riittävästi parketin hionnan suorittamiseksi. Teknisesti liimat ovat samankaltaisia kuin "kittipyssyissä" käytettävät Kiilto Masa tai Casco SuperFix, eroina lähinnä työn aikainen levitettävyys sekä tartunta- ja jousto-ominaisuudet kovettumisen jälkeen.

Liimakamman valinta
Liima levitetään sopivalla liimakammalla, jotta liimaa tulee oikea määrä. Liiman tulee saada kontakti koko parketin pohjan alalta, mutta se ei saa pursuta saumoista. Tästä johtuen liimakampa valitaan liimattavan materiaalin mukaan. Mitä suurempi parkettikappale, sitä suurempi hammastus. Esimerkiksi mosaiikkiparketille hammastus B3 on yleensä sopiva. Pienempi, lähinnä askeläänieristematolle tarkoitettu B2 ei jätä parketille riittävästi liimaa ja kappaleet saattavat jäädä osittain irti, kun taas lautaparketeille tarkoitettu B5 jättää liimaa enemmän ja paksumpina vanoina, jolloin liima pursuaa mosaiikkiparkettisauvojen välistä pilaten lopputuloksen. Suositusliimakammat on mainittu liimojen tuotesivulla.

Puudelicatessen Collection Tammi Ruska kalanruoto asennuksessa


Alustan pohjustus
Liimausalustan tulee olla sopiva parketin kiinnittämiseen. Betonialustan tulee olla riittävän kuiva. Uusilla betonilattioilla kosteus on mitattava luotettavalla mittaustavalla ja noudatettava tuotevalmistajien ja yleisten rakentamisen laatuvaatimusten raja-arvoja (SisäRYL 2013). Jos sovellettavien ohjeiden raja-arvot eroavat toisistaan, on noudatettava alinta raja-arvoa.
Betonialustan pinnasta on poistettava hiomalla sementtiliimakerros ja muut mahdollisesti tartuntaa heikentävät aineet. Epätasaiset alustat tasoitetaan liimattavan parketin alle soveltuvilla tasoitteilla (Esimerkiksi Wakol Z 625 -tasoite) huomioiden oikeat tartuntapohjusteet, sekoitussuhteet ja kuivumisajat. 
Liimojen alle ei yleensä tarvita erillistä pohjustusta tartuntaa varten vaan liimat tarttuvat erinomaisesti niin puu- kuin betonialustoihin, kunhan alusta on puhdas eli imuroitu erittäin huolellisesti. Uusilla betonialustoilla on suositeltavaa käyttää kosteussulkuna liiman kanssa yhteensopivaa pohjustetta ko. tuotteen ohjeen mukaisesti, esimerkiksi Wakolin MS-liimoilla Wakol PU280.
Puurakenteisen välipohjan päälle tehtäessä paras liimausalusta on vaneri. Vanhan lautalattian päälle tehtäessä on huomioitava alustan riittävä jäykkyys ja hiottava pois liiman tartuntaa heikentävät maali- ja lakkakerrokset yms. Vanhojen materiaalien hionnassa on erityisen tärkeää huomioida haitta-aineet, pöly sekä työturvallisuus ja käyttää tarvittaessa työssä haitta-aineiden poistamiseen erikoistunutta yritystä. Lastulevyyn liimojen tartunta ei ole riittävä, joten lastulevyyn parketin liimausta ei suositella.
A
lustasta riippumatta liimausalustan puhtaus on erityisen tärkeää, tehokas ja riittävällä suodatuskyvyllä varustettu rakennusimuri (M- tai H-luokka) on syytä olla käden ulottuvilla koko työn ajan.

Liimojen käsittely
Ennen liimaustyön alkua tulee tutustua huolellisesti käyttöohjeisiin ja pakkausmerkintöihin. Liimojen ihokosketusta kannattaa välttää, sillä ainakin 2k-liimat voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Liimausolosuhteiden tulee olla normaaleja huoneilmaolosuhteita vastaavat ja alustan riittävän kuiva, tasainen, puhdas ja luja. Vesiohenteinen liima tulee sekoittaa ennen käyttöä. Polymeeriliima on valmista käytettäväksi sellaisenaan, mutta pakkaustavasta riippuen astian reunoilla saattaa olla pieniä määriä kovettunutta liimaa, joka tulee poistaa ennen käyttöä. 2K-liima tulee sekoittaa ohjeen mukaan ennen käyttöä. 2K-liimat toimitetaan yleensä pareittain kovetteen kanssa, jolloin sekoitussuhde on purkki kovetetta purkkiin liimaa. Jos tehdään vajaa sekoitus, tulee käyttää vaakaa oikean sekoitussuhteen varmistamiseksi.
Liimaa levitetään oikealla liimakammalla sopivalle työskentelyalalle, mutta yleensä korkeintaan sen verran kuin ehditään 15 minuutin aikana pinnoittaa. Liima-astia kannattaa sulkea aina, kun liimaa ei asiasta oteta. Vesipohjaiset ja polymeeriliimat kannattaa myös lastalla tai puutikulla pyyhkäistä purkin seinämältä pohjalle, sillä seinämälle jäänyt liima kovettuu nopeasti käyttökelvottomaksi. Polymeeriliimojen astia kannattaa työssä pidettävien taukojen ajaksi lisäksi tiivistää vastaavalla tavalla, kuin avaamaton purkki toimitettaessa.
2K-liimoilla
reaktio tapahtuu suurinpiirtein yhtä nopeasti riippumatta siitä, onko liima levitettynä lattialle vai purkissa. 

Kirjoituksen sisältö perustuu omiin käyttökokemuksiini parkettiliimoista sekä valmistajien ohjeisiin. Teksti on kirjoitettu 30.12.2020, päivitetty 29.12.2021. Jos huomaat tekstissä virheen, ilmoitathan ystävällisesti minulle!
Terkuin 
-Teemu Pursiainen / Puudelicatessen

Nämä yleisluontoiset ohjeet on tarkoitettu lisäinformaatioksi auttamaan parketin alustaan liimaamisprosessin hahmottamisessa. Näiden ohjeiden noudattaminen ei siirrä vastuuta työn onnistumisesta sen tekijältä Puudelicatessenille.

Mikäli myymiemme liimojen käytöstä herää kysymyksiä, kysy lisää:
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi 
0207303663 / Teemu

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Päivitetty 27.2.2023

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä.
Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

2. Myyjän yhteystiedot
Puudelicatessen Oy
Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi
+358207303660

3. Sopimuksen syntyminen
Sopimus myyjän ja tilaajan välillä on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus.
Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä. Tilaajan on toimittava vilpittömästi ja ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli epäilee tuotetietojen olevan virheellisiä. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa, esimerkiksi hinnassa, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.
Checkout maksuehdot

4. Myytävät tuotteet
Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta.
Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Jotkin tuotteen ominaisuudet, esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen.
Tuotteiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.
Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

5. Toimitusaika
Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa tai poikkeavan tuotetiedoissa olevasta arviosta, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen.

6. Toimitukset
Toimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai Postin pakettipalveluna Postin ehtojen mukaisesti. Kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan sopimista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet sovittuna ajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Alueet, joille toimittaminen edellyttää lauttaa tai muuta vesiliikennevälinettä, sovitaan erikseen. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.
Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista näkyvistä vaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle.

7. Peruutusoikeus ja palautukset
Tilaajalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).
Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.
Peruutus-/palautusoikeus ei koske myymälässä tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.
Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin erikseen palautusilmoituksen jälkeen antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.
Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa Shipit. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 250 €.
Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

8 Takuu
Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.
Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden oikeudenmukaista ja kohtuullista.
Virhetilanteissa ota yhteys myyjään heti poikkeaman havaittuasi toimenpiteiden sopimiseksi.
Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Puudelicatessen Oy
Y-tunnus: 1853854-6
osoite: Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Teemu Pursiainen
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.
-Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten
-Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa
-Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot
salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika
Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen myynti@lattia-asennus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 .

Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käytön sujuvoittamiseen
- henkilökohtaisten asetusten tallentamiseen (esim. ostoskori)
- mainosten kohdentamiseen
- käyttäjän tunnistamiseen
- tilastotietointiin ja markkinoinnin seurantaan

Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.