Varastotuotteiden seuraava lähetyspäivä on 29.5.
Lomailemme 21.5.-28.5.2004. Kyseisellä aikavälillä ei lähetetä tuotteita ja puhelinpalvelu on auki arkisin vain klo 11-13.

Teemu levittämässä polymeeriliimaa askeläänieristeen päälle saarnimosaiikkiparketin asennustyössä.

Tilapäisesti loppunut

Parkettien alustaan liimaus

Tuotekuvaus

Parkettien alustaan liimaaminen on nykyään hieman harvinaisempaa kuin takavuosina, sillä suuri osa asennettavista parketeista on uivaksi asennettavia lukkoponttiparketteja. Parkettityyppinä uivaksi asennettavat ovat kuitenkin poikkeus, sillä lautaparketteja lukuunottamatta muut parkettityypit kiinnitetään alustaan liimaamalla. Tällaisia parketteja ovat muun muassa massiiviparketit kuten mosaiikkiparketit ja sauvaparketit sekä lisäksi 2-kerrosparketit (esimerkiksi Puudelicatessen pieni kalanruoto 100 x 700 mm). Myös uivaksi suunnitellun lautaparketin voi yleensä kiinnittää alustaan. 
Alustaan liimaaminen on työnä hieman uivaa asennusta haastavampaa ja lisäksi korjaukset ovat huomattavasti hankalampia, joten asennuksen tulee onnistua kerralla oikein. Tähän tekstiin on koottu muutamia vinkkejä onnistuneen liimaamisen avuksi, mutta on syytä huomioida, että parketin ja liiman valmistajan antamia ohjeita on aina noudatettava!

Liiman valinta
Oikea liima vaalitaan kiinnitettävän parketin mukaan. Joskus myös käytettävä alusta tai mahdollisesti askeläänieristeeksi tarvittava alusmateriaali saattaa vaikuttaa asiaan. Yleensä massiiviparketeilla suurempi liimattava kappale vaatii aina teknisesti paremman liiman. Mosaiikkiparketissa sauvat ovat vain muutaman sentin levyisiä ja pituudeltaan 15 cm luokkaa, joten liimaksi käy mikä tahansa valikoimamme parkettiliima.
- Jos asennuksen jälkeen ei ole kiire päästä hiomaan mosaiikkiparkettia, voidaan käyttää edullista vesiohenteista Kiilto Solid -liimaa (kuivumisaika noin 5 vrk).
- Polymeeriliimoilla - kuten Wakolin MS-sarjan liimat - hionta on suoritettavissa yleensä jo vuorokauden kuluttua liimauksesta.
- Wakolin liimoista MS230 sopii mosaiikkiparketin lisäksi sauvaparketille 60x800 mm saakka sekä lautaparketille ja 2-kerrosparketille ilman kokorajoitusta
- suuremmille sauvoille ja massiivipuulankuille MS260 ja MS290
- Pieniin paikkauksiin Nopea Slim
Huomaa, että mosaiikkiparkettia suuremmat massiiviparketit (sauvat, lankut) vaativat kiinnitysalustaksi vanerin, johon sauvat kiinnitetään liiman lisäksi mekaanisesti, yleensä hakasilla naulaten. Vaneri voidaan kiinnittää alustaan liimaten ja naulaten/ruuvaten, jolloin liimaksi käy edullisempikin liima tai sitten pelkästään liimaamalla (esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä), jolloin tulee käyttää yhtä lujaa liimaa kuin itse parketin kiinnittämiseen.

Liimatyypit
Parkettiliimat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:
- vesiohenteiset, kuten Kiilto Solid, joiden kovettuminen perustuu liuottimen (vesi) haihtumiseen liimasta.  Liiman vesi kastelee ja turvottaa myös parkettia, minkä takia kuivumisaika on paljon pidempi kuin liiman kovettumisaika. Usein liima kovettuuu noin vuorokaudessa, mutta parketin kuivuminen liimauksen jälkeen voi viedä liki viikon. Jos parketti hiotaan ja pintakäsitellään ennen kuin ylimääräinen kosteus on poistunut siitä, kuivuminen tapahtuu pintakäsittelyn jälkeen ja parketti rakoilee normaalia enemmän. Perusperiaatteeltaan liimat ovat vastaavia kuin Erikeeper ja muut puuliimat, mutta parkettiliimoissa yleensä kuiva-ainepitoisuus on huomattavasti korkeampi. Soveltuvat lähinnä mosaiikkiparketille.
- kaksikomponenttiset (2K) polyuretaaniliimat, kuten Kiilto Nopea Slim, joiden kovettuminen perustuu kahden erillään toimitettavan komponentin sekoituksen jälkeiseen reaktioon. 2K-liimojen hyvä puoli on niiden pitkä säilyminen, sillä ne eivät juuri reagoi ympäristön kanssa. Lisäksi ne eivät turvota puuta ja ovat erittäin hyvin tarttuvia ja lujia. Huonona puolena taas voidaan pitää sekoituksen jälkeistä säilymättömyyttä, eli reaktio etenee sekoituksen jälkeen kovettumiseen, eikä sitä voi hidastaa. Jos liimaa sekoittaa liikaa, menee loppu aina hukkaan. Esimerkiksi Nopea Slim on käyttökelpoista vain noin vartin, tosin hionta ja pintakäsittelykin voidaan suorittaa jo muutaman tunnin kuluttua. Normaalit 2K-liimat ovat käyttökelpoisia puolesta tunnista tuntiin ja hiottavissa yleensä seuraavana päivänä. 2K -liimat eivät yleensä ole myöskään joustavia, joten esimerkiksi lautaparketille ja lankkulattioille ne eivät sovellu.
- yksikomponenttiset polymeeriliimat, kuten Wakol MS-sarja, joiden kovettuminen perustuu liiman reaktioon ilman kosteuden kanssa.  Kuten 2K-liimoilla, hyvänä puolena on liuotteettomuus ja vedettömyys, eli liima ei turvota puuta. Ne ovat myös huomattavasti 2K-liimoja helppokäyttöisempiä. Liimat myös säilyvät melko hyvin, kunhan astia on tiivistetty huolllisesti. Avatussa ja huonosti tiivistetyssä liima-astiassa liima kovettuu pikkuhiljaa pinnasta alkaen. Monesti liima on tehtaalla pakattu tiiviiseen pussiin ämpärin sisällä tai sitten ämpärissä on foliokalvo eristämässä liiman kannen saumasta vuotavasta ilmasta. Joskus mukana on myös kosteutta poistava "suolapussi". Polymeeriliimat kovettuvat yleensä 1-2 vuorokaudessa riittävästi parketin hionnan suorittamiseksi. Teknisesti liimat ovat samankaltaisia kuin "kittipyssyissä" käytettävät Kiilto Masa tai Casco SuperFix, eroina lähinnä työn aikainen levitettävyys sekä tartunta- ja jousto-ominaisuudet kovettumisen jälkeen.

Liimakamman valinta
Liima levitetään sopivalla liimakammalla, jotta liimaa tulee oikea määrä. Liiman tulee saada kontakti koko parketin pohjan alalta, mutta se ei saa pursuta saumoista. Tästä johtuen liimakampa valitaan liimattavan materiaalin mukaan. Mitä suurempi parkettikappale, sitä suurempi hammastus. Esimerkiksi mosaiikkiparketille hammastus B3 on yleensä sopiva. Pienempi, lähinnä askeläänieristematolle tarkoitettu B2 ei jätä parketille riittävästi liimaa ja kappaleet saattavat jäädä osittain irti, kun taas lautaparketeille tarkoitettu B5 jättää liimaa enemmän ja paksumpina vanoina, jolloin liima pursuaa mosaiikkiparkettisauvojen välistä pilaten lopputuloksen. Suositusliimakammat on mainittu liimojen tuotesivulla.

Puudelicatessen Collection Tammi Ruska kalanruoto asennuksessa


Alustan pohjustus
Liimausalustan tulee olla sopiva parketin kiinnittämiseen. Betonialustan tulee olla riittävän kuiva. Uusilla betonilattioilla kosteus on mitattava luotettavalla mittaustavalla ja noudatettava tuotevalmistajien ja yleisten rakentamisen laatuvaatimusten raja-arvoja (SisäRYL 2013). Jos sovellettavien ohjeiden raja-arvot eroavat toisistaan, on noudatettava alinta raja-arvoa.
Betonialustan pinnasta on poistettava hiomalla sementtiliimakerros ja muut mahdollisesti tartuntaa heikentävät aineet. Epätasaiset alustat tasoitetaan liimattavan parketin alle soveltuvilla tasoitteilla (Esimerkiksi Wakol Z 625 -tasoite) huomioiden oikeat tartuntapohjusteet, sekoitussuhteet ja kuivumisajat. 
Liimojen alle ei yleensä tarvita erillistä pohjustusta tartuntaa varten vaan liimat tarttuvat erinomaisesti niin puu- kuin betonialustoihin, kunhan alusta on puhdas eli imuroitu erittäin huolellisesti. Uusilla betonialustoilla on suositeltavaa käyttää kosteussulkuna liiman kanssa yhteensopivaa pohjustetta ko. tuotteen ohjeen mukaisesti, esimerkiksi Wakolin MS-liimoilla Wakol PU280.
Puurakenteisen välipohjan päälle tehtäessä paras liimausalusta on vaneri. Vanhan lautalattian päälle tehtäessä on huomioitava alustan riittävä jäykkyys ja hiottava pois liiman tartuntaa heikentävät maali- ja lakkakerrokset yms. Vanhojen materiaalien hionnassa on erityisen tärkeää huomioida haitta-aineet, pöly sekä työturvallisuus ja käyttää tarvittaessa työssä haitta-aineiden poistamiseen erikoistunutta yritystä. Lastulevyyn liimojen tartunta ei ole riittävä, joten lastulevyyn parketin liimausta ei suositella.
A
lustasta riippumatta liimausalustan puhtaus on erityisen tärkeää, tehokas ja riittävällä suodatuskyvyllä varustettu rakennusimuri (M- tai H-luokka) on syytä olla käden ulottuvilla koko työn ajan.

Liimojen käsittely
Ennen liimaustyön alkua tulee tutustua huolellisesti käyttöohjeisiin ja pakkausmerkintöihin. Liimojen ihokosketusta kannattaa välttää, sillä ainakin 2k-liimat voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Liimausolosuhteiden tulee olla normaaleja huoneilmaolosuhteita vastaavat ja alustan riittävän kuiva, tasainen, puhdas ja luja. Vesiohenteinen liima tulee sekoittaa ennen käyttöä. Polymeeriliima on valmista käytettäväksi sellaisenaan, mutta pakkaustavasta riippuen astian reunoilla saattaa olla pieniä määriä kovettunutta liimaa, joka tulee poistaa ennen käyttöä. 2K-liima tulee sekoittaa ohjeen mukaan ennen käyttöä. 2K-liimat toimitetaan yleensä pareittain kovetteen kanssa, jolloin sekoitussuhde on purkki kovetetta purkkiin liimaa. Jos tehdään vajaa sekoitus, tulee käyttää vaakaa oikean sekoitussuhteen varmistamiseksi.
Liimaa levitetään oikealla liimakammalla sopivalle työskentelyalalle, mutta yleensä korkeintaan sen verran kuin ehditään 15 minuutin aikana pinnoittaa. Liima-astia kannattaa sulkea aina, kun liimaa ei asiasta oteta. Vesipohjaiset ja polymeeriliimat kannattaa myös lastalla tai puutikulla pyyhkäistä purkin seinämältä pohjalle, sillä seinämälle jäänyt liima kovettuu nopeasti käyttökelvottomaksi. Polymeeriliimojen astia kannattaa työssä pidettävien taukojen ajaksi lisäksi tiivistää vastaavalla tavalla, kuin avaamaton purkki toimitettaessa.
2K-liimoilla
reaktio tapahtuu suurinpiirtein yhtä nopeasti riippumatta siitä, onko liima levitettynä lattialle vai purkissa. 

Kirjoituksen sisältö perustuu omiin käyttökokemuksiini parkettiliimoista sekä valmistajien ohjeisiin. Teksti on kirjoitettu 30.12.2020, päivitetty 29.12.2021. Jos huomaat tekstissä virheen, ilmoitathan ystävällisesti minulle!
Terkuin 
-Teemu Pursiainen / Puudelicatessen

Nämä yleisluontoiset ohjeet on tarkoitettu lisäinformaatioksi auttamaan parketin alustaan liimaamisprosessin hahmottamisessa. Näiden ohjeiden noudattaminen ei siirrä vastuuta työn onnistumisesta sen tekijältä Puudelicatessenille.

Mikäli myymiemme liimojen käytöstä herää kysymyksiä, kysy lisää:
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi 
0207303663 / Teemu

Toimituskulut

DB Schenker Noutopistepaketti (enintään 1,95-metriset tuotteet)
5,00 €
Edullinen toimitus DB Schenker noutopisteeseen. Valmiin/varastotuotteen toimitusaika yleensä 2-5 arkipäivää. Tuotteen suurin pituus 195 cm. Pidempiä tuotteita ei tällä toimitustavalla voida lähettää. Pidemmille tuotteille valitse soveltuva toimitustapa.
Toimitus Puudelicatessenin autolla Vyöhyke 1 (valittavissa tietyillä postinumeroilla)
15,00 €
Kuljetus pihaan autollamme (ei sisäänkantoa). Alue Espoo, Kauniainen sekä Tuusulanväylän länsipuolinen Helsinki ja Vantaa. Lisäksi postinrot 02570, 02880, 03100, 03150, 03400. Toimitus muiden ajojen yhteydessä, varastotuotteet pääosin viikon kuluessa.
Toimitus Puudelicatessenin autolla Vyöhyke 2 (valittavissa tietyillä postinumeroilla)
30,00 €
Kuljetus kotipihaan omalla autollamme (ei sisäänkantoa). Toimitusalue Tuusulanväylän itäpuolinen Vantaa ja Helsinki. Toimitus muiden ajojen yhteydessä. Varastossa olevat tuotteet pääosin viikon kuluessa. Voit kysyä toimitusaika-arvion 0207303663
Rahti (ei pituusrajoitusta)
30,00 €
Kuljetus lähimpään kuorma-autolla saavutettavaan paikkaan. Pakkauksen purkaminen ja tuotteiden siirtäminen sisätiloihin vastaanottajan vastuulla. Varastotuotteita lähetetään muutaman kerran viikossa, joten toimitusaika tavallisesti viikon luokkaa.
Pikatoimitus PK-seudulla
29,00 €
Toimitus kotipihaan (ei sisäänkantoa) varastotuotteille sovittuna ajankohtana, jopa seuraavana arkipäivänä! Räätälöidyille tuotteille valmistumista seuraavana päivänä. Palvelu käytössä vain tietyillä postinumeroalueilla. Sovi toimitusaika ennen tilausta!
Rahti Italiasta
300,00 €
Rahti Original Parquet tehtaalta. Toimitus annettuun osoitteeseen tai sitä lähimpään kuorma-autolla saavutettavaan paikkaan.
Palvelu
0,00 €
Asiakkaan luona tehtäville palveluille.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Päivitä evästeasetukset